Kendini Bul

Gönderen Mammares


İnsan yaratılış itibariyle hem ruhen hem de bedenen kompleks bir yapıya sahiptir. Sergilediği davranışların bir ahlak çerçevesinde irdelenmesini, çoğu zaman yaptığı ve yapacağı davranışların basma kalıp kurallara sığdırılmasını doğru bulmuyorum. Nitekim ahlak mefhumu zamana, şahıslara ve coğrafyaya bağlantılı olarak gelişir ve gidişatı bahsettiğimiz etkenlerle bütünleşerek ortaya ahlaki kurallar dediğimiz bir kavram bütünlüğü ortaya çıkar.
  Bir fiilin kültür farkı sebebiyle farklı yorumlanması yadırganmaması gereken bir olgudur.Herhangi bir tutum veya davranış bir yerde saygınlık ifadesi olabilecekken farklı bir yerde hoş karşılanmayabilir.Bu nedenle ahlaki olgulardan bahsederken genel-geçer olabilecek bir kurallar bütünü oluşturmak pek mümkün değildir.
  Asıl bahsetmek istediğim konuya gelecek olursak: Bir davranış veya tutumun dıştan gelen bir zorunlulukla beraber bahsettiğimiz tutum veya davranışın yapılmaması halinde duyulacak olan sıkıntı.Konuyu biraz daha açacak olursak toplumda yer etmiş bazı etik kurallar bütününü kırmak veya bunları eleştirmek amacım değil.Benim bahsetmek istediğim şey bir tür iç ahlak olarak da adlandırılabilir.Toplumsal kurallardan bağımsız olarak her insanın kendi içinde hissettikleri diğer bir deyişle kendi doğruları.Bu yazıyı yazmadan önce hissiyatımı kağıda dökmek hiç de sanıldığı kadar kolay olmadı çünkü bu yazıyı yazmadan önce alışılmamış daha önce farkedilse bile üzerinde pek durulmayan bir şeyden bahsederken; insanlara bunu anlatmak ve anlaşılabilir olmak gerçekten zor.
  Meramımı anlatabilmiş olmanın hazzıyla yazıma devam ediyorum.Asıl mesele şu ki bir eylem işlenilirken belirli kıstaslara bağlı kalarak tutumumuzu bu şekilde yönlendiren bir kimse için iç ahlak kavramından bahsedemeyiz.Tüm bu anlattıklarıma aşina olunmadığı ve daha önce bahsi geçmediği için büyük bir kesim için saçmalıktan öteye gitmeyeceği kanısındayım.Fakat yazdıklarımı saçma olarak algılayan ve yazdıklarıma saçma derken bile belli bir kurallar çerçevesinde yorumladığı için bu durumu normal karşılıyorum.
  Toplumda bazı tabuların yıkılması lazım, körü körüne bir dayanak göstermeksizin yapılan eleştiriler açıkçası pek de umrumda değil.İnsan kendi olmalı ve bunu savunmalı, aksi takdirde kişesel bozukluklar karaktersizlik alır başını gider ve kişisel gelişim kitapları arasında kendimizi aramaya devam ederiz.Kişisel gelişim kitaplarının çok satanlar listesinde zirveye oynaması da bunun ispatı olsa gerek.
  Bu yazdıklarım için bana ne tür iltifat veya zemde bulunacağınız umrumda değil.Ben sadece kendimi yazdım.

                                                                                    21.08.2011

0 yorum: