İstanbul Hakkında

Gönderen Mammares


 İstanbul güzel şehir gerek tarihi gerek  otantik yapısıyla yüzyıllardır insanların ilgisini çekmekte ve her sene olduğu gibi yığınla turist almaya devam etmekte. 

Böylesine sıkıcı bir başlangıç yaparak canınızı sıkmak istemezdim ama usül bu şekilde işliyor, benim yapabileceğim bir şey yok. Neyse asıl anlatmak istediğim konuya geçecek olursak bu yazımda İstanbul hakkında biraz malumat vermeye çalışacağım; ne kadar doğru ne kadar yanlış olacağı tartışılır fakat klişe bilgilerden sıyrılarak kendi potamda eriterek ulaştığım aynı zamanda ne zamandır paylaşmadığım için içimde bi ukte olan bir mesele hakkında konuşmak istiyorum.
   İstanbul ne güzel şehirdir ki bu güzelliği isminin inceliklerinde bulmak pek-ala mümkün.Şimdi burada bir duraksayalım var size ilginç bir tespitimden bahsedeyim.Bildiğniz üzere birçok balkan ve Avrupa ülkesinin son kısmı ‘’-istan’’ ekiyle sonlanmakta, bu ekin hangi dilde veya hangi manaları içerdiğini bilmiyorum en başta dediğim gibi.Bu bilgi kenarda dursun, şimdi de İstanbul isminin daha öncelerde İstanbol diye telaffuz edildiğini bilmeyen yoktur bilmiyorsanız da şimdi öğrenmiş oldunuz.Kafanızda anlatmak istediğim şeyler yavaş yavaş yerine oturduğunu umarak direkt olarak söze dalıyorum.
   Baştan beri anlattığımız üzere ‘’-istan’’ ekinin bir milletin bir topluluğun bir medeniyetin mümessili olduğunu kabul edersek istanbol kelimesinin mana itibariyle medeniyetlerin beşiği, her türlü insanı barındıran, herkese kucak açan, milletlerin birbirleriyle karışıp harmanlandığı, kültür paylaşımlarının ayyuka çıktığı bir şehir olarak bahsedilmesine binaen böyle bir isim ile isimlendirilmesi isabet olur.
   Ne güzel adın var senin İstanbul herkese kucak açan, her keşe bucak bulan..

0 yorum: